Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Wtorek, 05 marca 2024
Imieniny: Adrian, Fryderyk, Oliwia
pochmurno
5°C

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Ocena 0/5

Ulotka informacyjna dotycząca nieodpłatnej pomocy prawnej

OBOWIĄZUJE REJESTRACJA NA WIZYTY
Wizyty na porady należy umówić wcześniej telefonicznie pod numerem tel. 61/2973102 lub 61/297314.

Tu otrzymasz darmową pomoc

POMOC PRAWNA
w Rogoźnie, ul. Fabryczna 5, budynek gminy
w poniedziałek i środę od 14.00 do 18.00, w czwartek od 7.00 do 11.00,

w Ryczywole, ul. Mickiewicza 14, biblioteka
we wtorek od 14.00 do 18.00 i w piątek od 7.00 do 11.00.

Mediacje są realizowane we wszystkich wyżej wymienionych punktach!
W przypadku, gdy nieodpłatna pomoc jest udzielana w czasie epidemii za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość osoba uprawniona nie ma obowiązku składania oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

HONESTE VIVERE FUNDACJA
Fundacja Honeste Vivere jest ogólnopolską organizacją pozarządową z siedzibą w Warszawie.
Głównym celem działalności fundacji jest kształtowanie świadomości prawnej i obywatelskiej społeczeństwa. Nasze działania skierowane są m.in. do osób fizycznych,  w szczególności do grup społecznych o najsłabszym dostępie do usług prawniczych oraz poradnictwa obywatelskiego.

FUNDACJA HONESTE VIVERE
ul. Amałowicza - Tatara 7, 04-474 Warszawa
www.Honeste Vivere.org
www.Honeste Vivere.info

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

PORADNICTWO OBYWATELSKIE

MEDIACJE
Projekt finansowany z budżetu państwa, realizowany przez Powiat Obornicki

 

Ulotka informacyjna dotycząca nieodpłatnej pomocy prawnej

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?

 • Poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących uprawnieniach lub obowiązkach,  w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym.
 • Wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego.
 • Sporządzenie projektu pisma w ww. sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym.
 • Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego W postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
 • Pomoc w przygotowaniu do rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz w zakresie działalności gospodarczej prowadzonej jednoosobowo.
 • Skorzystanie z nieodpłatnej mediacji.

Inne ważne informacje o pomocy prawnej:

 • W przypadku, gdy przedstawiony problem nie może być rozwiązany w całości albo części, w szczególności gdy nie ma wyłącznie charakteru prawnego, adwokat lub radca prawny poinformuje o możliwościach uzyskania innej stosownej i darmowej pomocy w wyspecjalizowanych jednostkach.
 • Przed udzieleniem pomocy specjalista może zażądać okazania dokumentu tożsamości.
 • Adwokat lub radca prawny może z ważnych powodów (tj. sprawa jest w toku postępowania, etyka zawodowa, konflikt interesów) odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, informując o innych, najbliższych punktach, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna.

PORADNICTWO OBYWATELSKIE
Na czym polega poradnictwo obywatelskie?

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie jest świadczone przez profesjonalnych doradców, posiadających stosowne uprawnienia, i w szczególności obejmuje:

 • porady dla osób zadłużonych,
 • porady z zakresu spraw mieszkaniowych,
 • porady z zakresu zabezpieczenia społecznego, nieodpłatną mediację.

Na jakie wsparcie możesz liczyć?

 • Rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji.
 • Poinformowanie o przysługujących uprawnieniach lub ciążących obowiązkach.
 • Wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólniez doradcą planu wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielenie pomocy w jego realizacji.
 • Skorzystanie z nieodpłatnej mediacji.

UDZIELANIE PORAD OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie.
Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub doświadczają trudności w komunikowaniu się, mogą uzyskać nieodpłatne porady również przez telefon lub internet, przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.
Należy pamiętać, że wszystkich obowiązuje rejestracja oraz złożenie stosownego oświadczenia.

 

NIEODPŁATNA MEDIACJA
Czym jest mediacja?

Mediacja jest metodą wypracowywania porozumienia w sytuacji konfliktów lub sporów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Mediacja jest dobrowolna i poufna, aby doszła do skutku - obie strony muszą wyrazić zgodę na udział w niej. Mediacje prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna i neutralna. Mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i innych kwestiach spornych.
Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego,

 

 • gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

 

Co obejmuje nieodpłatna mediacja?

 • Poinformowanie o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających.
 • Przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji.
 • Przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej.
 • Skorzystanie z nieodpłatnej mediacji.
 • Udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

 

Inne ważne informacje o mediacji

 • Nieodpłatnej mediacji nie może prowadzić osoba, która w sprawie którejkolwiek ze stron uprzednio świadczyła pomoc prawną lub poradnictwo obywatelskie, była świadkiem, wydawała opinię, sporządzała wywiad środowiskowy lub prowadziła terapię, a także osoba, co do której zachodzi uzasadniona wątpliwość bezstronności.
 • W takim przypadku mediator odmawia przeprowadzenia mediacji, informując o możliwości skorzystania z nieodpłatnej mediacji prowadzonej przez innego mediatora w tym samym punkcie lub innych punktach.
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.